Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2014

wohaa
wohaa
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromwetryagain wetryagain viapuremindx puremindx
wohaa
3703 a228
wohaa
wohaa

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viapuremindx puremindx
8451 3fe8 500
Reposted fromtayfun tayfun viapuremindx puremindx
wohaa

Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.

— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaobliviate obliviate
wohaa
3191 2588 500
Reposted fromaskman askman viaobliviate obliviate
wohaa
Nigdy już się nie dowiem,
co myślał o mnie A.
Czy B. do końca mi nie wybaczyła.
Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku.
Jaki był udział D. w milczeniu E.
Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał.
Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała.
Co H. miał do ukrycia.
Co I. chciała dodać.
Czy fakt, że byłam obok,
miał jakiekolwiek znaczenie
dla J., dla K. i reszty alfabetu.
— Wisława Szymborska "ABC"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaobliviate obliviate
wohaa
wohaa
3955 e998 500
Reposted fromCsengee Csengee viadidlirnik didlirnik
wohaa
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromjust-breathe just-breathe viasmutnazupa smutnazupa
5205 8602 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiemanieba niemanieba
4768 26a1 500
wohaa
0057 abe3
wohaa
Of all sad words of tongue or pen, the saddest are these, 'It might have been'.
— John Greenleaf Whittier
wohaa
5519 f5f0
wohaa
ssij
Reposted fromeatglitterr eatglitterr viameem meem
wohaa
0398 999b

Oh yeah, right there. Oh yeah!
Reposted fromcontroversial controversial viameem meem
0448 8953
Reposted fromSaturnine Saturnine viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl