Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2015

wohaa
9587 52d1 500
Reposted fromqcharska qcharska viairmelin irmelin
wohaa
2125 01d7
Reposted fromFinerinho Finerinho viainsanedreamer insanedreamer

February 13 2015

wohaa
5817 46fa 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord viacats cats
wohaa
2633 b42e
Reposted fromtwice twice vianiemanieba niemanieba
wohaa
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaobliviate obliviate
wohaa
5174 50c0 500
Reposted fromlandscape landscape viaobliviate obliviate
wohaa
3526 150f
Reposted fromincentive incentive viaobliviate obliviate
wohaa
5814 c29c
Reposted fromimradioactive imradioactive viaobliviate obliviate
wohaa
Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień twojego życia jest specjalną okazją.
— Monika Sawicka
Reposted fromSabela Sabela viaobliviate obliviate
wohaa
sexc0uples:

hottest couples (x)
wohaa
0711 8661
Reposted fromjareth jareth viaobliviate obliviate
2625 4683 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viadidlirnik didlirnik
wohaa
6752 883f
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viadidlirnik didlirnik
wohaa
8380 43b3 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viadidlirnik didlirnik
wohaa
Reposted fromposzum poszum viadidlirnik didlirnik
6203 0fd2
Reposted fromtron tron viadidlirnik didlirnik
wohaa
Reposted fromdimer dimer viathenatuss thenatuss
wohaa
3978 001b
Reposted fromkjuik kjuik viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl